3 Obo 1/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.12.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková, Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Ing. Ivan Kovanda ECCO FATTO, Slovenská Ľupča
c/a
JUDr. Peter Sopko, Paulínska 24, Trnava – SKP úpadcu
Združenie zväzov zdravotne postihnutých SR, Bratislava a spol.