3 Obo 119/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.11.2011 :
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková, Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Anna Drdáková, Bitarová a spol.
c/a
JUDr. Gabriela Bírošová, Žilina–SKP úpadcu F.O.I., a.s., Žilina
ODROČENÉ