3 Obo 110/2009

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.12.2011 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
1. Jana Borská, Bratislava a spol.
c/a
JUDr. Floriš Alexander, Trnava, SKPÚ
MEDIKA, š.p. v likvidácii, Bratislava