3 Obo 102/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková a JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Ing. Ladislav Birčák – ELBEX, Komárno
c/a
Zuzana Dzianová, Brezno