3 Obdo 39/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková, Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Zulu Slovakia, s. r. o., Bratislava
c/a
ČSOB Factoring, a. s., Bratislava