3 MObdo 6/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.08.2013 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Zemaníková
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Ing. Jozef Žucha, J. Bodeneka 10, Vrútky

c/a

TVORIVEC, s. r. o., Gorkého 60, Martin