3 MCdo 7/2010

3 MCdo 8/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2011 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy

Členovia senátu: JUDr. Daniela Sučanská a JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Barbora Babušeková
c/a
Katarína Rencsésová a spol.