3 MCdo 4/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
1/ Ľubomíra Mlynárová a spol.
c/a
Jarmila Fábryová