3 MCdo 20/2009

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2011 13:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy a JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Pavol Telepčák a spol.
c/a
Peter Bajčev