3 Ds 4/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 04.06.2012 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P.K.