3 Cdo 93/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.02.2012 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Ing. Emília Forraiová a spol.
c/a
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Košice a spol.