3 Cdo 81/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2012 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Emil Franciscy


Účastníci:
Michal Girašek
c/a
JUDr. Marián Petro