3 Cdo 58/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.06.2013 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
1/ Ing. Miroslav Kollár, 2/ Jarmila Nemcová
c/a
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.