3 Cdo 358/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
SH CLLASIC, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava