3 Cdo 301/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Margita Harbutová a spol.
c/a
1/ Kamiľ Ľach, 2/ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.