3 Cdo 253/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2014 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Emil Franciscy


Účastníci:
Helena Kurajdová
c/a
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava