3 Cdo 250/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.04.2015 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Gejza Rečka
c/a
Monika Morongová