3 Cdo 209/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2015 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Paula Gogorová
c/a
Jozef Gogor