3 Cdo 197/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr.Daniela Sučanská


Účastníci:
František Gerboc a spol.
c/a
Ján Avuk a spol.