3 Cdo 187/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Daniela Sučanská


Účastníci:
Ján Molnár
c/a
TELESERVIS spol. s r.o.