3 Cdo 179/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Ing. Vlastimil Koneval
c/a
1/ Ing. Ján Koneval, 2/ Dušan Koneval