3 Cdo 173/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Emil Franciscy


Účastníci:
Jana Dudáková a spol.
c/a
Michal Veselovský a spol.