3 Cdo 173/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.12.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Emil Franciscy


Účastníci:
Ing. Miroslav Vavrek a spol.
c/a
Ing. Peter Šesták a spol.