3 Cdo 172/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.06.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
AGROMEDIA, a.s.
c/a
Ing. Róbert Guliš