3 Cdo 149/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2016 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Emil Franciscy
Členovia senátu: JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
FINIMO, a.s. Bratislava
c/a
Univerzitná nemocnica Bratislava