3 Cdo 133/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2012 10:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Emil Franciscy


Účastníci:
Ing. Oľga Deáková
c/a
Zoltán Deák