3 Cdo 13/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy
JUDr.Elena Siebenstichová


Účastníci:
PhDr. Tatiana Kudrnová a spol.
c/a
Ing. Vladimír Soták