3 Cdo 1040/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.01.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
Doc. Mgr. art. Eva Žilineková, ArtD.
c/a
Vysoká škola múzických umení v Bratislave a spol.