3 Cdo 10/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.03.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Sučanská
Členovia senátu: JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Elena Siebenstichová


Účastníci:
DEOP-MOS, s.r.o. Trnava
c/a
SLOVRIA SLOVAKIA, a.s. Trnava