2Sžz/6/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.07.2012 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Súkromná stredná odborná škola v Trenčíne

c/a

Štátna školská inšpekcia a spol.