2Sžz/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 21.11.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Mesto Prievidza
c/a
Štatistický úrad Slovenskej republiky a spol.