2Sžz/5/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.07.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.

Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Súkromná stredná odborná škola v Trenčíne

c/a

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR