2Sžz/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.04.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Jaroslav Šutý
c/a
Úrad priemyselného vlastníctva SR