2Sžr/71/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.05.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Eva Babiaková, CSc.


Účastníci:
Milan Rác
c/a
Okresný úrad Bratislava - odbor opravných prostriedkov