2Sžr/6/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.03.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Erika Čanádyová


Účastníci:
Pohotovosť, s.r.o., Bratislava
c/a
Okresný úrad Šaľa - katastrálny odbor
termín zrušený