2Sžp/8/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
ARDSYSTÉM, s.r.o.
c/a
Krajský stavebný úrad v Nitre