2Sžp/29/2013

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.03.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
PhDr. Barbora Mesárošová
c/a
Okresný úrad Bratislava
Termín zrušený