2Sžp/25/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.04.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková,PhD.


Účastníci:
Ing. arch. Martina Hurtošová, Stará Ľubovňa
c/a
Krajský stavebný úrad v Bratislave
za účasti Citigain Enterprises Slovakia, s.r.o., Bratislava