2Sžp/22/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.06.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Margita Kandráčová a spol., Košice
c/a
Obvodný úrad v Košiciach