2Sžp/19/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.08.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
HELIOTECH, s.r.o.
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR