2Sžp/13/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.02.2013 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUdr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Ľudmila Kalinová, Vrútky
c/a
Obvodný úrad Žilina