2Sžp/1/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.12.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Omega ct, s.r.o.

c/a

Krajský úrad životného prostredia v Žiline