2Sžp/11/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2011 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD., JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
1) Dušan Kubala, 2) Iveta Kubalová
c/a
1) Krajský stavebný úrad Žilina
2) Mesto Kysucké Nové Mesto
za účasti: Ing. Anton Šnegoň, CSc. a spol.