2Sžp/10/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2011 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD., JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
1) Cyril Holkovič, 2) Rozália Holkovičová
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
za účasti: 1) Peter Sitár, 2) Jozefína Sitárová