2Sžo/69/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Flaga spol. s r.o. Pezinok
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektor