2Sžo/66/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2015 09:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Marcel Bašnár
c/a
Finančné riaditeľstvo SR BA