2Sžo/55/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Eva Hudecová
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR