2Sžo/50/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Eva Babiaková, CSc.


Účastníci:
1/ Ing. Peter Káčer, 2/ Nataša Káčerová, Bratislava
c/a
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky