2Sžo/50/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.08.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
JUDr. Peter Kolenkáš

c/a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky