2Sžo/47/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.05.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Martin Cimrák

c/a

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici